Politika zasebnosti

Uvod

1.1 Future Health Technologies Limited in FH-S (˝mi˝, ˝nas˝ in ˝naši˝) je predan varovanju zasebnosti obiskovalcev naše spletne strani in uporabnikov storitev. Tukaj vam bomo razložil, kako obvladujemo vaše osebne podatke.

1.2 Ta dokument pravilnik o zasebnosti (skupaj z drugimi dokumenti, na katere se sklicuje) je osnova za obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zberemo od vas oziroma nam jih vi posredujete. Prosimo natančno preberite dokument, da se seznanite z našo prakso vezano na vaše osebne podatke in kako rokujemo z njimi. Z obiskom www.futurehealthbiobank.com, spletne strani v lasti Future Health Technologie Limited, in www.futurehealthslovenija.si, v lasti FH-S, sprejmete in se strinjate z našo prakso opisano v tem pravilniku o zasebnosti.

1.3 Za namene veljavnih zakonov in predpisov, je upravljalec podatkov Future Health Technologies Limited. Registrirani smo v Angliji in Walesu pod številko 04431145 in imamo svoje poslovne prostore na Faraday Building 10, Nottingham Science and Technology Park, University Boulevard, Nottingham NG7 2QP, Velika Britanija. Naša davčna številka je GB 84746 3203.

1.4 Akreditirani smo s strani UK Medicine and Healthcare products Regulatory Agency (Agencija za zdravila in medicinske pripomočke Velika Britanija). Številka našega dovoljenja je 0083/00/00/0-04.

1.5 Regulirani smo s strani Human Tissue Authority (Agencija za človeška tkiva). Številka našega dovoljenja je 22503.

 

Kako uporabimo vaše osebne podatke

2.1 V tej točki 2 vam bomo predstavili:

(a) splošne kategorije osebnih podatkov, ki jih lahko obdelamo;

(b) namene za obdelavo osebnih podatkov; in

(c) zakonsko osnovo za obdelavo.

2.2 Obdelamo lahko podatke o vaši uporabi naše spletne strani in storitev (˝podatki o uporabi˝). Podatki o uporabi vključujejo vaš IP naslov, geografsko lokacijo, vrsto in verzijo brskalnika, operacijski sistem, referenčni vir, dolžino obiska, oglede strani in poti navigacije po spletni strani, kot tudi podatke o času, vzorcu in frekvenci vaše uporabe storitev. Vir podatkov o uporabi je naš sistem za sledenje analitike. Podatki o uporabi se lahko nadaljnje obdelajo z namenom analize uporabe spletne strani in storitev. Pravna podlaga za to obdelavo so naši legitimni interesi, in sicer spremljanje in izboljševanje naše spletne strani in storitev.

2.3 Obdelamo lahko podatke vašega računa (˝podatki o računu˝). Podatki o računu lahko vključujejo vaše ime, naslov, telefonsko številko, e-mail naslov, spol, zakonski status in preskrbovanje družinske člane. Podatki o računu se lahko obdelajo z namenom vzdrževanja naše spletne strani, zagotavljanja naših storitev, zagotavljanja varnosti naše spletne strani in storitev, vzdrževanje varnostnih kopij naše baze podatkov in za komunikacijo z vami (vključno z namenom ponujanja in prodaje izdelkov in/ali storitev vam, vezanih na naše storitve shranjevanja matičnih celic). Pravna podlaga za to obdelavo so naši legitimni interesi, in sicer pravilno upravljanje naše spletne strani in poslovanja in izvajanje pogodbe med nami in vami, na vašo zahtevo vstopa v to pogodbeno razmerje.

2.4 Obdelamo lahko podatke vključene v vaš osebni profil na naši spletni strani (˝profilni podatki˝). Profilni podatki lahko vključujejo vaše ime, naslov, telefonsko številko, e-mail naslov, spol, zakonski status in vzdrževanje družinske člane. Profilni podatki se lahko obdelajo z namenom omogočanja in spremljanja vaše uporabe naše spletne strani in storitev. Pravna podlaga za to obdelavo so naši legitimni interesi, in sicer pravilno upravljanje naše spletne strani in poslovanja in izvajanje pogodbe med nami in vami, na vašo zahtevo vstopa v to pogodbeno razmerje.

2.5 Obdelamo lahko vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali tekom uporabe naše storitve (˝podatki o storitvah˝). Podatki o storitvah lahko vključujejo vaš IP naslov, geografsko lokacijo, vrsto in verzijo brskalnika, operacijski sistem, referenčni vir, dolžino obiska, oglede strani in poti navigacije po spletni strani, kot tudi podatke o času, vzorcu in frekvenci vaše uporabe storitev. Podatki o storitvah se lahko obdelajo z namenom vzdrževanja naše spletne strani, zagotavljanja naših storitev, zagotavljanja varnosti naše spletne strani in storitev, vzdrževanje varnostnih kopij naše baze podatkov in za komunikacijo z vami. Pravna podlaga za to obdelavo so naši legitimni interesi, in sicer pravilno upravljanje naše spletne strani in poslovanja.

2.6 Obdelamo lahko podatke navedene v katerem koli poizvedovanju, ki ste nam ga oddali glede izdelkov in/ali storitev (˝podatki poizvedbe˝). Podatki poizvedbe se lahko obdelajo z namenom ponujanja, trženja in prodaje relevantnih izdelkov in/ali storitev vam. Pravna podlaga za to obdelavo so naši legitimni interesi, in sicer pravilno upravljanje naše spletne strani in poslovanja ter komunikacija z uporabniki.

2.7 Obdelamo lahko podatke vezane na transakcije, vključno z nakupi dobrin in storitev, v katere stopate z nami in/ali preko naše spletne strani (˝transakcijski podatki˝). Transakcijski podatki lahko vključujejo vaše kontaktne podatke, podatke vaše bančne kartice in podatke o transakciji. Transakcijski podatki se lahko obdelajo z namenom zagotavljanja kupljenih dobrin in storitev ter hranjenja ustreznih evidenc o teh transakcijah. Pravna podlaga za tako obdelavo je izvajanje pogodbe med vami in nami, na vašo zahtevo vstopa v to pogodbeno razmerje ter naš legitimen interes, in sicer pravilno upravljanje naše spletne strani in poslovanja.

2.8 Obdelamo lahko podatke, ki nam jih posredujete z namenom vpisa na našo mailing listo in/ali novičke (˝podatki o obveščanju˝). Podatke o obveščanju lahko obdelamo z namenom pošiljanja relevantnih obvestil in/ali novičk vam. Pravna podlaga za to obdelavo so naši legitimni interesi, in sicer pravilno upravljanje naše spletne strani in poslovanja ter komunikacija z uporabniki.

2.9 Obdelamo lahko podatke navedene v ali povezane z vso komunikacijo, ki nam jo posredujete (˝korespondenčni podatki˝). Korespondenčni podatki lahko vključujejo vsebino komunikacije in metapodatke povezane z komunikacijo. Naša spletna stran bo generirala metapodatke povezane z komunikacijo, kjer se uporabi kontaktne obrazce na spletni strani. Korespondenčni podatki se lahko obdelajo z namenom komunikacije z vami in vodenja evidenc. Pravna podlaga za to obdelavo so naši legitimni interesi, in sicer pravilno upravljanje naše spletne strani in poslovanja ter komunikacija z uporabniki.

2.10 Poleg posebnih namenov, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, določenih v tej točki 2, lahko obdelujemo tudi vse vaše osebne podatke, če je takšna obdelava potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki smo ji podvrženi, ali da bi zaščitili vaše vitalne interese ali vitalne interese druge fizične osebe.

2.11 Prosimo, da nam ne posredujete osebnih podatkov drugih oseb, razen če vas za to pozovemo.

 

Posredovanje vaših osebnih podatkov drugim

3.1 Vaše osebne podatke lahko razkrijemo kateremu koli članu naše skupine podjetij (to vključuje naše hčerinske družbe, naš končni holding in vse njegove podružnice), kolikor je to smiselno potrebno za namene, opisane v tem pravilniku.

3.2 Vaše osebne podatke lahko razkrijemo našim zavarovateljem in / ali strokovnim svetovalcem, kolikor je to smiselno potrebno za pridobitev in vzdrževanje zavarovalnega kritja, obvladovanje tveganj, pridobitev strokovnega svetovanja in upravljanje pravnih sporov.

3.3 Vaše osebne podatke lahko razkrijemo našim dobaviteljem ali podizvajalcem, kolikor je to smiselno potrebno za zagotavljanje storitev shranjevanja matičnih celic in / ali sorodnih izdelkov ali storitev.

3.4 Finančne transakcije, povezane z našo spletno stranjo in storitvami, lahko obravnavajo naši ponudniki plačilnih storitev. Podatke o transakcijah bomo delili z našimi ponudniki plačilnih storitev le v obsegu, ki je potreben za obdelavo vaših plačil, povrnitev takih plačil in obravnavo pritožb in poizvedb v zvezi s takimi plačili in povračili. Informacije o teh pravilih in praksah glede politike zasebnosti ponudnikov plačilnih storitev najdete na njihovih spletnih straneh.

3.5 Poleg posebnih razkritij osebnih podatkov, določenih v tej točki 3, lahko razkrijemo tudi vaše osebne podatke, kadar je takšno razkritje potrebno zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti, kateri smo podvrženi, ali zaradi zaščite vaših vitalnih interesov ali vitalnih interesov druge fizične osebe.

 

Mednarodni prenos vaših osebnih podatkov

4.1 V tej točki 4 podajamo informacije o okoliščinah, v katerih se vaši osebni podatki lahko prenesejo v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

4.2 Nekatere od naše drugih skupin podjetij, dobavitelji in podizvajalci, ki jim lahko razkrijemo vaše osebne podatke v skladu z točko 3 zgoraj, imajo pisarne in prostore zunaj EGP. Prenos vaših osebnih podatkov v katerikoli takšen urad ali objekt bo zaščiten z ustreznimi zaščitnimi ukrepi.

4.3 Nekateri gostiteljski objekti za našo spletno stran so zunaj EGP. Prenos vaših osebnih podatkov v takšen objekt bo zaščiten z ustreznimi zaščitnimi ukrepi.

 

Hramba in brisanje osebnih podatkov

5.1  V tej točki 5 so predstavljeni naša politika in postopki hrambe podatkov, ki so zasnovani tako, da zagotavljajo skladnost z našimi pravnimi obveznostmi v zvezi z ohranjanjem in brisanjem osebnih podatkov.

5.2 Osebni podatki, ki jih obdelujemo za kateri koli namen ali namene, se ne hranijo dlje, kot je potrebno za ta namen ali za te namene.

5.3 Ne glede na druge določbe te točke 5 lahko obdržimo vaše osebne podatke, če je takšno zadržanje potrebno za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki smo ji podvrženi, ali da bi zaščitili vaše vitalne interese ali vitalne interese druge fizične osebe.

 

Spremembe

6.1 To politiko zasebnosti lahko občasno posodabljamo z objavo nove različice na naši spletni strani.

6.2 To stran občasno preveriti, da bost sledili spremembam tega pravilnika.

6.3 O spremembah tega pravilnika vas lahko obvestimo po e-pošti ali prek sistema zasebnih sporočil na naši spletni strani.

 

Vaše pravice

7.1 V tej točki 7 smo povzeli pravice, ki jih imate v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Nekatere pravice so zapletene, vsi podrobnosti pa niso vključene v naš povzetke. V skladu s tem morate prebrati ustrezne zakone in navodila regulativnih organov za popolno razlago teh pravic.

7.2 Vaše glavne pravice iz zakona o varstvu podatkov so:

(a) pravica do dostopa;

(b) pravica do razmisleka;

(c) pravica do izbrisa;

(d) pravica do omejitve obdelave;

(e) pravica do ugovora zoper obdelavo;

(f) pravica do pritožbe nadzornemu organu; in

(g) pravica do preklica privolitve.

7.3 Imate pravico do potrditve, ali obdelujemo vaše osebne podatke in če jih, dostop do osebnih podatkov, skupaj z nekaterimi dodatnimi informacijami. Te dodatne informacije vključujejo podrobnosti o namenih obdelave, kategorijah osebnih podatkov in prejemnikih osebnih podatkov. S pogojem, da pravic in svoboščine drugih niso prizadete, vam bomo posredovali kopijo vaših osebnih podatkov. Prvi izvod bo zagotovljen brezplačno, za dodatne kopije pa se lahko zaračuna razumna pristojbina.

7.4 Imate pravico, da kakršne koli netočne osebne podatke o vas popravite in, ob upoštevanju namena obdelave, nepopolne osebne podatke o vas dopolnite.

7.5 V nekaterih okoliščinah imate pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja. Te okoliščine vključujejo, kadar osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani. Vendar pa obstajajo nekatere splošne izključitve pravice do izbrisa. Te splošne izključitve vključujejo obdelavo potrebno za izpolnjevanje zakonske obveznosti ali za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov.

7.6 V nekaterih okoliščinah imate pravico omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov. Te okoliščine vključujejo, če želite izpodbijati ali želeti ugotoviti točnost osebnih podatkov ali potrebo po osebnih podatkih za namene naše obdelave. Če je bila obdelava na tej podlagi omejena, bomo lahko še naprej shranjevali vaše osebne podatke. Sicer bomo obdelali z vašim soglasjem za ustanovitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa.

7.7 Imate pravico ugovarjati naši obdelavi vaših osebnih podatkov zaradi razlogov v zvezi z vašim posebnim položajem, vendar le v obsegu, če je pravna podlaga za obdelavo, da je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali za zakonite interese, za katere si prizadevamo mi ali tretja oseba. Če ugovarjate, bomo prenehali obdelovati osebne podatke, razen če bomo lahko dokazali prepričljive zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo vaše interese, pravice in svoboščine ali pa je obdelava za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov.

7.8 Imate pravico ugovarjati naši obdelavi vaših osebnih podatkov za kakršen koli namen neposrednega trženja (vključno s profiliranjem za namene neposrednega trženja). Če vložite tak ugovor, bomo vaše osebne podatke prenehali obdelovati v ta namen.

7.9 Imate pravico ugovarjati naši obdelavi vaših osebnih podatkov za znanstvene ali namene zgodovinske raziskave ali statistične namene zaradi razlogov v zvezi z vašim posebnim položajem, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja zaradi javnega interesa.

7.10 Če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov krši zakone o varstvu podatkov, imate zakonito pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je odgovoren za varstvo podatkov. To lahko storite v državi članici EU v vašem običajnem prebivališču, vašem kraju dela ali kraju domnevne kršitve.

7.11 Če je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov privolitev, imate pravico, da kadar koli umaknete to privolitev. Umik ne bo vplival na zakonitost obdelave pred umikom.

7.12 Svoje pravice lahko uveljavljate v zvezi z vašimi osebnimi podatki s pisnim obvestilom.

 

O piškotkih

8.1 Piškotek je datoteka z identifikatorjem (niz črk in številk), ki ga spletni strežnik pošlje v spletni brskalnik in ga shrani brskalnik. Identifikator se nato vrne na strežnik vsakič, ko brskalnik od strežnika zahteva stran.

8.2 Piškotki so lahko “trajni” piškotki ali piškotki “seje”: spletni brskalnik shrani trajni piškotek in bo ostal veljaven do določenega datuma poteka, razen če ga bo uporabnik izbrisal pred datumom poteka veljavnosti; na drugi strani se bo piškotek seje iztekel ob koncu uporabniške seje, ko bo spletni brskalnik zaprt.

8.3 Piškotki običajno ne vsebujejo nobenih informacij, ki bi osebno identificirajo uporabnika, vendar pa so lahko osebni podatki, ki jih shranimo, povezani z informacijami, shranjenimi in pridobljenimi iz piškotkov.

 

Piškotki, ki jih uporabljamo

9.1 Piškotke uporabljamo za sledeče namene:

(a) preverjanje pristnosti – uporabljamo piškotke, ki vas prepoznajo, ko obiščete našo spletno stran in med navigacijo na naši spletni strani (piškotki, ki se uporabljajo za ta namen, so: [identificiraj piškotki]);

(b) status – uporabljamo piškotke, ki nam pomagajo ugotoviti, ali ste prijavljeni na našo spletno stran (piškotki, uporabljeni v ta namen, so: [identificiraj piškotki]);

(c) personalizacija – uporabljamo piškotke za shranjevanje informacij o vaših željah in za prilagajanje spletnega mesta za vas (piškotki, uporabljeni v ta namen: [identificiraj piškotki]); in

(d) varnost – piškotke uporabljamo kot element varnostnih ukrepov, uporabljenih za zaščito uporabniških računov, vključno s preprečevanjem goljufive uporabe prijavnih poverilnic in za zaščito naše spletne strani in storitev na splošno (piškotki, uporabljeni v ta namen, so: [identificiraj piškotki]) .

 

Piškotki, ki jih uporabljajo naši ponudniki storitev

10.1 Naši ponudniki storitev uporabljajo piškotke in ti piškotki se lahko shranijo v računalnik, ko obiščete našo spletno stran.

10.2  Za analizo uporabe našega spletnega mesta uporabljamo storitev Google Analytics. Google Analytics zbira podatke o uporabi spletnih mest s pomočjo piškotkov. Zbrane informacije o naši spletni strani se uporabljajo za izdelavo poročil o uporabi naše spletne strani. Googlov pravilnik o zasebnosti je na voljo na naslovu: https: /www.google.com/policies/privacy/. Ustrezni piškotki so: [identificiraj piškotki].

 

Upravljanje piškotkov

11.1 Večina brskalnikov vam dovoljuje, da zavrnete sprejemanje piškotkov in izbrišete piškotke. Metode za to se razlikujejo od brskalnika do brskalnika in od različice do različice. Vendar lahko s temi povezavami pridobite najnovejše informacije o blokiranju in brisanju piškotkov:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl+en(Chrome) ;

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox) ;

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/(Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows -internet-explorer-delete-manage-cookies (internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Blokiranje vseh piškotkov bo negativno vplivalo na uporabnost številnih spletnih mest.

11.3 Če blokirate piškotke, ne boste mogli uporabljati vseh funkcij na naši spletni strani.

 

Komunikacija z nami

12.1 Kontaktirate nas lahko:

(a) preko pošte, uporabite naslov naveden v točki 1 zgoraj;

(b) uporabite kontaktni obrazec na naši spletni strani;

(c) po telefonu, številka je objavljena na naši spletni strani; ali

(d) po e-pošti, e-naslov je objavljen na naši spletni strani.

 

Uradnik za varstvo podatkov

13.1 Kontaktni podatki našega uradnika za varovanje podatkov: Michael Frankton (Communication and Operations Manager) e-pošta: OperationsMager@fhbb.com